úterý 16. ledna 2024

 Patnáctka okolo Paprsku

36. ročník

Závod: lyžařský závod pro širokou veřejnost klasickou i volnou technikou

Datum: 20.1.2024 12:00

Místo konání: horská chata Paprsek https://mapy.cz/s/nobelodera nebo www.paprsek.cz

Prezence a zázemí v objektu Restaurace Skleník

Přihlášky: na adrese http://chlapak.cz/paprsek15/index.php do pátku 19.1.2024 do 20:00

Startovné: pro předem přihlášené 200,-, pro přihlášené na místě 250,-

v obou případech splatné v hotovosti na prezenci

Parkování: výhradně na parkovišti „U Lípy“ nebo v lomu ve Velkém Vrbně

https://mapy.cz/s/bejoculuvo - dbejte pokynů parkovačů

Účastníci závodu mohou zdarma využít lanovku pro cestu na shromaždiště. Od pořadatelů na parkovišti obdrží poukaz, který bude sloužit jako jízdenka.  

Pro cestu ze shromaždiště využijte cestu po kraji sjezdovky https://mapy.cz/s/celolavuku

Tratě: budou upřesněny dle aktuálních sněhových podmínek

muži a ženy cca 20km, dorostenci a dorostenky cca 10km

Kategorie:  Klasicky - Muži A do 40let, B do 50let, C do 60let a D nad 60let

Ženy A do 35let, B nad 35let

Dorostenci do 18 let a dorostenky do 18 let

Volný styl - Muži a Ženy

Kategorie jsou otevřeny při minimálním počtu 4 přihlášených

Start: v 12:00 hromadný z Palaše https://mapy.cz/s/mobesehako

Cíl: u chaty Paprsek, ruční měření času

Organizace závodu: závodník na prezenci obdrží startovní číslo, které bude mít celou dobu závodu viditelně připnuté na hrudi. Trať bude značena červenobílými fábory a šipkami. V případě vzdání
závodu je nutné toto ohlásit pořadatelům v cíli. 
Po dojezdu dostanou závodníci čaj a vývar.

Vyhlášení výsledků: proběhne ve Skleníku bezprostředně po závodě

Upozornění: Závod se jede na vlastní nebezpečí. Zdravotní služba není pořadatelem zajištěna.
Zejména upozorňujeme, že na trati se pohybuje velké množství turistů, kteří nejsou
pořadateli usměrňováni, dodržujte pravidla slušného chování.
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování
veřejnosti o proběhlé akci v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského
zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě účastníků (jako
vzpomínka na akci, pro propagaci) zejména z dojezdu do cíle. V případě, že
nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím explicitně fotografovi.

Za pořadatelský tým zve Lukáš Růžička 602445065

úterý 11. ledna 2022

čtvrtek 14. ledna 2021